Turkiye Lidar Dergisi Issue and Contents


Journal title :
Online-Issn No :
2717-6797
Subject :
Please Select Subject
Frequency :
Biannually
Language :
Turkish
Publisher :
murat yakar
Country :
Turkey

Indexed - 2019 : IPI Value (2.08)

Indexed - 2020 : IPI Value (2.08)

Indexed - 2021 : IPI Value (2.46)

Indexed - 2022 : IPI Value (2.51)Journal Description


 

Türkiye L?DAR Dergisi bilim ve teknolojideki geli?melere paralel olarak L?DAR alan?ndaki yeniliklerle ilgili yap?lan çal??malar? yay?nlayan bir dergi olup derginin yay?n dili  TÜRKÇE dir.

 

Türkiye L?DAR Dergisi :

Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama, ?HA lazer tarama ve Lazer taraman?n tüm mühendislik uygulamalar?, 3B modelleme ve yeniden olu?turma, Nokta bulutu i?leme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme i?lemleri, Havai Nirengi, 3B amaçl? veri taban? modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yay?nlamaktad?r.Türkiye L?DAR Dergisi ARALIK  ve HAZ?RAN aylar?nda y?lda iki kez yay?nlan?r.

 

Dergimizde Tüm Yazarlar için  ORCID ID numaras? zorunludur. ORCID iD  numaran?z?  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz

 

Türkiye L?DAR Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. taraf?ndan lisanslanm??t?r.

 Journal title :
Turkiye Lidar Dergisi
Printed version :
No
Electronic version :
Yes
Publication frequency :
Biannually
Access :

VOLUME ISSUE
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK

Advertisement