Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi

Print Frequency : Quaterly

Basic Information


Journal Name [English] Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Online ISSN 2636-7483
Publisher's Url https://ucbad.com/...
Subject Environment/Ecology
Frequency Quaterly
Access Free


Journal Description


UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.